ZŠ Revoluční Stříbro

Kontakty

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431
374 622 984          778 486 600
foto_skola.png, 122kB

Aktuality

Zápis do 1. ročníku 2019 - 2020

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431. Zápis do 1. ročníku. Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na školní rok 2019/2020. Zápis proběhne v budově školy dne 17. dubna 2019 od 14:00 - 16:00 hodin. Organizace a průběh zápisu: • zápis je rozdělen na formální část a motivační část • formální a motivační část zápisu vede pedagogický pracovník 1. stupně • při formální části zápisu vyplní zákonný zástupce Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky • zákonný zástupce předloží Doporučení ŠPZ ke vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona • zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte • u zápisu je přítomen zástupce vedení školy • dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své zmocnění dítě zastupovat. Zákonní zástupci přinesou s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona.