ZŠ Revoluční Stříbro

Kontakty

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431
374 622 984          778 486 600
foto_skola.png, 122kB

Aktuality

Erasmus+ - ZOO Ohrada 17.5.2018

Návštěva loveckého zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou Dne 17.5. navštívili žáci 1.-9. ročníku ZŠ Stříbro, Revoluční v rámci projektu Erasmus lovecký zámek Ohrada. Cílem bylo získat informace o chovu ryb a rybníkářství v Jihočeském kraji a poznat i specifické zvláštnosti tohoto rybníkářského kraje. Součástí tohoto projektu byla i návštěva zoologické zahrady umístěné v rozlehlé oboře zámku. Žáci se dozvěděli, že zámek Ohrada byl založen v letech 1708 až 1713 mezi Munickým a Zvolenovským rybníkem. Nejprve shlédli expozici Vývoj rybářství. Při průchodu tzv. Rybářskou chodbou viděli v 5 akváriích nejrůznější druhy ryb našich rybníků a řek. Samotná expozice seznámila žáky s vývojem rybářství, zejména s výlovy rybníků od 19. století až po současnost. Se zájmem sledovali změny, kterými výlovy rybníků – tolik atraktivní vyvrcholení práce rybářů - prošlo. Zajímavé bylo, že například strojení rybníků a zátah nevodem jsou prakticky beze změn, zatímco třídění ryb, nakládání a jejich doprava je od již dnes naprosto odlišná – modernizovaná. Děti zaujaly ukázky rybářského oblečení a rybářských nástrojů. Za povšimnutí stály sádrové odlitky lososů zhotovené A. Fričem pro Jubilejní zemskou výstavu v Praze r. 1891. Po prohlídce expozice si děti prošly zoologickou zahradu. Následoval oběd v restauraci ZOO, odkud byl překrásný výhled na výběhy zvířat a hlavně na hladinu Munického rybníka. Po obědě následovala procházka po turistické stezce kolem rybníka. Děti zaujala hejna kaprů, kteří se přiblížili až k břehu rybníka. Pro mnohé z nich to bylo první setkání s živými rybami v jejich přirozeném prostředí. Výlet byl pro žáky velkým přínosem. Poznali zcela jiný kraj, než ten, ve kterém žijí. Nově získané poznatky pak využili ve výuce, hlavně pak v hodinách českého jazyka, prvouky, přírodovědy, přírodopisu a výtvarné výchovy. Mgr. Hana Kovářová