close

72 hodin

14. 10. 2022 projekt EVVO

Projekt 72 hodin
Žáci celé školy se zapojili v pátek 14. 10. 2022 do projektu: „72 hodin". Tento projekt se věnuje životnímu prostředí. Mladší děti uklízely přírodu v okolí školy. Nasbírané odpadky umístily do nádob určených k recyklaci. Starší žáci se věnovali zkrášlení školní zahrady a společně osázeli keře, které z tohoto projektu získali.
Ekologických akcí se v rámci EVVO zúčastňujeme pravidelně. Smyslem EVVO je dosažení takového stavu, kdy jsou žáci objektivně informováni o stavu a vývoji životního prostředí a získávají k prostředí vztah, který je základem šetrného a předvídavého chování a jednání.

koordinátorka EVVO Mgr. Jaroslava Londová