close

Comenius

Křížem krážem Evropou – Sport nezná hranic

Na sklonku minulého školního roku jsme se s velkou parádou rozloučili s končícím mezinárodním projektem Partnerství škol programu Comenius s názvem www.persönlichkeiten- europa.ok. Od konce prázdnin už ale víme, že partnerství škol započaté už před čtyřmi lety bude pokračovat. Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy byl nejprve v Bonnu a následně i v Praze schválen nový mezinárodní projekt s názvem „Křížem krážem Evropou – Sport nezná hranic". Účastníky jsou kromě původních 4 partnerských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z německého Rudolstadtu a Schweichu, polské Lesnici a Stříbra ještě dvě další školy, a to z lucemburského městečka Echternach a chorvatského přímořského města Pula. Koordinátorskou školou je opět Staatliches Förderzentrum J.H.Pestallozsi v Rudolstadtu.

První pracovní schůzka vedoucích projektu a ředitelů zúčastněných škol proběhla koncem letošního září v Echternachu. Na programu byla jednak prohlídka partnerské školy, seznámení se se školským systémem vzdělávání v Lucembursku a především plánování konkrétních společných aktivit a setkání v rámci mezinárodních mobilit v příštích dvou letech.

Z názvu je zřejmé, že se všechny projektové aktivity budou točit kolem sportu, první partnerské setkání žáků se bude konat v Echternachu a tématem bude cyklistika.

Mgr. Jasmína Vaňková, koordinátor projektu