close

OP JAN AMOS KOMENSKÝ

Do školy s úsměvem

S úsměvem do školy

Od dubna 2023 jsme zapojeni do operačního programu Jan Amos Komenský, jehož cílem je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Díky šablonám budeme moci podpořit inovativní vzdělávání žáků naší školy i účastníků školní družiny a vzdělávání pedagogických pracovníků školy.

                                                                          Mgr. Jasmína Vaňková, ředitelka školy