close

Polsko 2013

Olympijské hry s Comeniem aneb 2. projektové setkání partnerských škol

Sotva vybalilo 6 žáků ZŠ v Revoluční ulici svá cestovní zavazadla po projektovém setkání v Lucembursku, už je čas na další cestu. Tentokrát nás Comenius zavedl do Polska na Horu sv. Anny.

Druhé projektové setkání partnerských škol programu Comenius s názvem „Křížem krážem Evropou – Sport nezná hranic" organizovala naše polská partnerská škola z nedaleké Lesnici. Dalšími účastníky byli ,kromě nás, žáci a učitelé z partnerských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Německa, Chorvatska a Lucemburska.

Ústředním tématem setkání byla tentokrát „královna sportu" lehká atletika a zlatým hřebem lehkoatletické olympijské hry.

Náš společný program začal v úterý dopoledne ve škole našich hostitelů. Po důkladné a komentované prohlídce školy strávili všichni účastníci dopoledne přípravou olympijských her v několika tematických workshopech. Podle svého zájmu mohli vybírat mezi pečením olympijských medailí v cvičné kuchyni, zhotovení pohárů pro vítěze v keramické dílně, nácviku tanečního vystoupení v tanečním kroužku nebo zhotovením papírových státních vlajek a loga projektu.

Samotné olympijské hry se uskutečnily ve středu ve školní hale. Závodníci jednotlivých škol nastoupili v comeniovských trikách k slavnostnímu zahajovacímu ceremoniálu a po úvodním slově ředitele polské školy a po přestřižení pásky mohlo mezinárodní klání začít. Týmy závodily v upravených lehkoatletických disciplínách a v souladu s mottem olympijských her - vítězem byl každý, kdo se účastnil. Po sečtení bodů byly vyhlášeny vítězné týmy v jednotlivých disciplínách. Naši reprezentanti bodovali v přeskocích přes švihadlo.

Středeční večer byl věnován žákovské prezentaci vybraných národních atletů a výměnou listů do „Sportatlasu", společně tvořené encyklopedii sportovců.

Název našeho mezinárodního projektu je „Křížem krážem Evrouu – Sport nezná hranic" a tak je nabíledni, že se sportovalo i ve čtvrtek. Tentokrát jsme vyjeli do opolské ZOO na orientační běh. Počasí, dosud nepříznivé a deštivé, se konečně umoudřil, a tak se běžecké dopoledne mezi výběhy s cizokrajnými zvířaty a kvetoucími keři všem moc líbilo.

A je tu poslední společný večer a jako už tradičně „disco, disco disco" a zítra domů. Už? Čas nám tu běží podle jiných pravidel.

Navázaná přátelství, radost z pohybu a rytmu, vzájemná spolupráce a komunikace, kde konverzace už dávno překonala jazykové překážky... tohle je náš Comenius!

A kdy příště? V lednu 2014 v Rudolstadtu!

Mgr. Jasmína Vaňková, koordinátorka projektu