close

Preventivní program s Policií ČR - 1. stupeň

16. 4. 2024

Preventivní program s Policií ČR - 1. stupeň

16. 4. 2024 navštívila naši školu Policie ČR. Nadpraporčice Alexandra Látalová přišla poučit naše žáky I. stupně o bezpečném chování ve škole, doma i na ulici, ale třeba také v internetovém prostředí, což je dnes velmi aktuální problém. Bezpečné přecházení silnice si žáci mohli názorně vyzkoušet s látkovými semafory a přechodem pro chodce v podobě koberce. Děti se předháněly, aby mohly hrát chodce nebo automobil.

Žáci znali správná čísla na policii, záchranku nebo hasiče. Ukázalo se však, že správně nahlásit nehodu, krádež či požár a říci při tom své jméno, co se stalo a místo nehody, není tak jednoduché. Po cvičných hovorech už ale přesně věděli, co mají hlásit.

S pomocí obrázků napravovali žáci nesprávné chování přiřazením obrázku se správným chováním.
Vyučovací hodina rychle utekla a děti byly velmi nadšené.
Děkujeme nprap. Alexandře Látalové za poučné a zábavné povídání.

Napsaly Jana Šmídová a Mgr. Bohuslava Dusíková