close

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky: www.zsrevolucnistribro.cz

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem o přístupnosti a metodickým pokynem MV a směrnicí EU č. 2016/2102.

Veškerý obsah webových stránek je přístupný.

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 26. 6. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje, adresy pro zaslání žádostí a oznámení:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

Základní škola, Revoluční 1431, 349 01 Stříbro

e- mail: reditel@zsrevolucnistribro.cz

tel.: 374 622 984

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz