close

Projekt Média 2018

16. 3. 2018

Máte rádi reklamy? Kdo z dětí by je nesledoval?

Mnozí umějí reklamní slogany dokonce i nazpaměť, zažívají v reklamách propagaci stravy a nápojů, které nejsou zdraví prospěšné.

Cílem projektu bylo pozorování vybraných reklam, vyhledávání manipulačních praktik i odsouzení morálně zavádějícího chování.

Po sledování krátké ukázky nevhodného chování dospělých a slepého napodobování jednání dětí, žáci rozebrali situace, pokoušeli se o analýzu chování vlastního i druhých a podávali návrhy příkladných řešení promítnutých situací.

Žáci zhotovili v týmech plakáty s názvy zdrojů reklam. Rozstřihané názvy skládali a nalepovali.

V závěru akce byla vyhodnocena aktivita žáků, posoudili svou činnost i činnost ostatních.

Jaroslava Londová, koordinátorka projektu