close

Realizace doučování v naší škole

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnov

Od 1.1.2022 pokračuje v naší škole doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


Projekt je podporován fondem z EU.


Doučování u nás probíhá ve čtyřech skupinách pod vedením pedagogických pracovníků školy.


Cíle doučování:

v Českém jazyce

• rozvoj a zlepšení hlasitého čtení, čtení s porozuměním a čtenářskou gramotnost
• zvýšení úrovně komunikačních dovedností
• rozvoj mluveného i písemného projevu

v Matematice

• zlepšení úrovně v oboru základních početních operací
• rozvoj matematické představivosti

 v komunikačních dovednostech

• rozvíjení komunikačních dovedností pomocí znakového jazyka

 

10.2.2022                                                                                  Mgr. Jasmína Vaňková
                                                                                                    ředitelka školy