close

SÁZENÍ KEŘŮ A ÚKLID OKOLÍ ŠKOLY

13. 10. 2023

Akce EVVO
Čtvrtek 12. října patřil v naší škole ekologii. Žáci školy se zúčastnili hned dvou ekologických projektů.
Nejmladší děti se zapojily se svými učiteli do projektu „Ukliďme Česko" a společně uklízeli blízké okolí školy. Žáci vybaveni rukavicemi, třídícími taškami a pytli se vrhli na odpadky, které tam zanechali lidé, kterým je vztah k životnímu prostředí lhostejný. Vytříděné odpadky jsme umístili do sběrných nádob určených k recyklaci a s dobrým pocitem, že jsme pomohli přírodě, jsme se vraceli zpět do školy.
Naopak starší žáci se věnovali zkrášlení školní zahrady výsadbou okrasných keřů, které jsme získali z projektu „72 hodin". Pod dohledem zkušeného učitele osadily děti druhého stupně celkem 10 keřů. Práce to nebyla jednoduchá, přesto šla žákům pěkně od ruky.
Velké poděkování patří všem zúčastněným, protože si to naše příroda zaslouží.

Koordinátorka EVVO Mgr. Jaroslava Londová