close

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škol, Stříbro, Revoluční 1431.

 

V souladu s ustanovením §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí v základním vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

Přidělené registrační číslo     Výsledek řízení

    Z/1/2425                                    přijat

    Z/2/2425                                    přijat

    Z/3/2425                                    přijat

 

 

 

Stříbro 19.4.2024                                                              Mgr. Jasmína Vaňková, ředitelka školy