close

Seznam přijatých uchazečů

31.8.2022

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání od 1.9.2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škol, Stříbro, Revoluční 1431.


V souladu s ustanovením §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431, svou ředitelkou oznamuje rozhodnutí, kterým vyhovuje žádosti o přijetí v základním vzdělávání zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

 

Přidělené registrační číslo

Výsledek řízení

 

ZU/2022-3

přijat

 

 

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem:31.8.2022

 

                                                                                                   Mgr. Jasmína Vaňková

                                                                                                      ředitelka školy