close

Stezka bezpečí

26. a 28.4.2021

Stezka bezpečí
Velké poděkování patří paní Miltové, která připravila pro žáky škol i pro rodiny s dětmi skvělou stezku. Trasa není náročné a zvládnou ji i malé děti.
V úvodu nás paní Miltová přivítala před svým domem, kde stezka začíná, a poutavým vyprávěním vysvětlila žákům, jak se mají chovat v přírodě z hlediska bezpečnosti. Také si s nimi zahrála naučnou hru o správném třídění odpadů a rozdala jim pracovní sešity s úkoly na cestu. Stanoviště plnění úkolů bylo vyznačené v mapě, podle které jsme se orientovali. Žáci si tak skvělým způsobem procvičili učivo nejen z přírodovědy, vlastivědy, ale i z českého jazyka.
Žákům i učitelům se tato netradiční výuka velice líbila.


Třídní učitelka I. třídy: Mgr. Jaroslava Londová