close

Stříbro 2014

12. - 16. 5. 2014: S Comeniem do lázní aneb Sport nezná hranic

V týdnu od 12. května 2014 jinak ještě poklidné lázeňské městečko Konstantinovy Lázně ožilo. Uskutečnilo se zde totiž 4. a zároveň předposlední mezinárodní setkání partnerských škol zapojených do programu Comenius - projekt Partnerství škol s názvem "Křížem krážem Evropou - Sport nezná hranic". Do společného projektu jsou kromě stříbrské školy v Revoluční ulici zapojeny dvě německé školy ze Schweichu a Rudolstadtu, lucemburská škola z Echternachu, chorvatská z Puly a polská z Lesnice.

Organizátorem setkání byla tentokrát stříbrská škola a na přípravě programu si dala jaksepatří záležet. Ústředním tématem tohoto setkání byly míčové hry.

Oficiální zahájení proběhlo ve Stříbře. Nejprve mezinárodní účastníky přivítal ředitel školy Mgr. Milan Sosík v hostitelské škole, žáci si připravili malé hudební drumbenové vystoupení. Dalšího milého přijetí se všem zúčastněným dostalo na Městské radnici od pana starosty Dr. Bohuslava Červeného.

Samotný sportovní program začal hned vzápětí v Domě dětí a mládeže a pokračoval odpoledne na stadionu a v bowlingovém centru. Další den strávili účastníci setkání na cestách. Dopoledne si vyzkoušeli svou šikovnost na golfovém kurtu v Alfrédově a odpoledne v Plzni v Techmánii. Posledním sportovním dnem byl čtvrtek a místem sportu byly tentokrát Konstantinovy Lázně a blízké okolí. Program byl plně v organizaci stříbrských pedagogů a účastníci si mohli sami zvolit, které z nabízených aktivit dají přednost. A výběr byl vskutku rozmanitý – lanové centrum, in line brusle, cyklistika, pétanque a míčové hry nebo bazén.

Řeklo by se, že po celodenních aktivitách budou všichni večer rádi odpočívat, ale opak je pravdou. Úterní večer si společně zazpívali s country kapelou Wyjou, středeční večer byl jako již tradičně věnován ústřednímu tématu projektu - sportu. Jednotlivé školy představily své významné sportovce a do společného „Sportatlasu" tak přibyly další stránky. Jako bonus přijeli zazpívat a zahrát divadelní pohádku žáci VIII. třídy z naší školy.

A poslední večer? No přece diskotéka!

Pátek je dnem loučení. Návštěvníci se rozjížděli do svých domovů nadšeni, organizátorům se očividně ulevilo. Týden se i přes nepříznivou předpověď počasí vydařil. Je třeba dodat, že na úspěšném průběhu setkání mají lví podíl všichni, kdo byli při jeho přípravě nápomocni. Za vstřícnost a ochotu patří velký dík stříbrskému panu starostovi, řediteli DDM ve Stříbře Mgr. Cvrkovi, panu Vlčkovi z bowlingového centra, panu starostovi Konstantinových Lázní a v neposlední řadě rodině Bocanově z hotelu Jitřenka.

A kde a kdy se potkáme s Comeniem příště? Začátkem června na shledanou v Chorvatsku!

Mgr. Jasmína Vaňková, koordinátorka projektu