close

Tonda Obal

20.1.2023 - projekt EVVO

Tonda Obal na cestách


Tonda Obal na cestách je název vzdělávacího programu pro školy zaměřeného na ekologie.
V pátek 20. 1. 2023 proběhl tento program i na naší škole. Žáci, kteří byli podle věku rozděleni do dvou skupin, se dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Společně si zopakovali barvy kontejnerů určených k recyklaci a pravidla správného třídění. Skvělá byla ukázka vzorků z recyklovaných materiálů, o kterých si s lektorem povídali. Ekologické povídání lektor doplnil i krátkými poučnými filmy. Samozřejmě nechyběla ani aktivita pro vlastní činnost žáků, která byla zároveň i závěrečnou reflexí.


Koordinátorka EVVO Mgr. Jaroslava Londová