close

Ukliďme Česko

16.9.2022 - projekt EVVO

Projekt „Ukliďme Česko"
V pátek 16. 9. 2022 se zapojili žáci celé školy do ekologického projektu „Ukliďme Česko". Každý rok se snažíme uklidit okolí školy i blízkého rybníka.
Děti nasbírané odpadky třídí do sběrných nádob určených k recyklaci. Nalezené plechovky lisujeme do speciální nádoby od firmy Canpack, kterou máme ve škole.
Věřím, že i v letošním roce se nám podařilo uzdravit kousek přírody.

koordinátorka EVVO, Mgr. Jaroslava Londová