close

Ukliďme Česko

31. 3. 2023 - projekt EVVO

Žáci školy pomáhají přírodě

V pátek 31. 3. 2023 vyrazili žáci I. stupně se svými vyučujícími uklízet přírodu v okolí školy. Zapojili se tak opakovaně do projektu: „Ukliďme Česko". I přes nepřízeň počasí se děti vybaveny rukavicemi a pytli vrhly do sběru odpadků.
Netrvalo dlouho a pytle byly brzy naplněny. Je neuvěřitelné, co všechno dokáží někteří lidé do přírody vyhodit. Děti našly doslova skladiště rozbitého porcelánu, ovladač, spodní prádlo, boty, herní kartu, rozbité části plastových nádob a jiné nepotřebné věci.
Nasbírané odpadky žáci roztřídili a umístili do sběrných nádob určených k recyklaci. Žáci V. třídy pod vedením třídního učitele slisovali pytel plechovek, které umístili do sběrné nádoby ve škole.
V průběhu měsíce dubna se na úklidovou akci chystají i žáci II. stupně.
Kladný vztah k životnímu prostředí je nezbytně důležitou součástí života. Je velká škoda, že si to lidé neuvědomují.
Koordinátorka EVVO Mgr. Jaroslava Londová