close

Vystoupení ve stacionáři Charity ve Stříbře

5.12.2022

Návštěva Domova pro seniory sv. Jana Pavla II.


Žáci druhého stupně naší školy přišli navštívit v předvánočním čase občany do Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. ve Stříbře. Tito lidé vzhledem ke svému vysokému věku a zdravotnímu stavu mají sníženou soběstačnost, kvůli které nemohou nadále žít ve svém přirozeném domácím prostředí. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Pro klienty domova si děti připravily několik čertích písní i vánočních koled, které doprovodily hrou na Orffovy nástroje. Nechyběly ani drobné dárečky, vyrobené žáky školy, které občany domova potěšily.
Největší odměnou však byl úsměv ve tvářích všech a spokojenost. Tato spolupráce má určitě smysl, proto se těšíme na další spolupráci.


Mgr. Jaroslava Londová