close

Výtvarný den: Mořský svět

12. 2. 2018: Zapojení do projektu Erasmus+

Výtvarný den věnovaný projektu Erasmus+ s názvem ,,Mořský svět" pro první i druhý stupeň zahájila motivační beseda s ukázkou videa podmořského života.

V malé tělocvičně zněly různé hlasy a tóny napodobující moře. Děti se naučily a zatančily jednoduchý taneček ,,Vlnky". Proběhla didaktická hra, jejímž úkolem bylo roztřídit živočichy žijící v moři a na souši. To vše zvládli žáci během jedné vyučovací hodiny. Další dvě strávili v učebnách rozděleni do tří skupin.

První vyráběla chobotnici z papíru. Druhá využila odkrývací techniku k malbě medúz a ryb v moři. V třetí skupině mohli žáci rozvíjet svou fantazii v podobě mořských vln. Projekt byl zakončen vzkazem do lahve. Každé dítě mohlo napsat svůj vlastní vzkaz, přání,... a pustit do imaginárního moře.

Cílem projektu bylo seznámení s ochranou životního prostředí. Uplatňování nových a náročnějších výtvarných technik a materiálů. Zábavnou formou rozvíjet kreativitu, fantazii, cit pro krásu a vztah k přírodě. Podporovat vzájemnou pomoc, vytrvalost a trpělivost dokončit práci. Snažit se správně motivovat, udržet dobrou náladu během tvoření, potlačovat agresivitu.

Hotové práce budou vystaveny jako výzdoba v prostorách školy a vše bude k nahlédnutí rodičům i ostatním návštěvníkům.

Napsala: Jarmila Dvořáčková