close

Základní škola speciální

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Sdělujeme, že v souladu s rozhodnutím MŠMT č.j.MSMT-33112/2022-5 z 22.2.2023 bude rozšířen obor vzdělávání Základní školy, Stříbro, Revoluční 1431 a

od 1.9.2023 bude jako další obor vzdělávání zřízena Základní škola speciální.

V případě zájmu o vzdělávání nás kontaktujte na tel. čísle 778 786 600 nebo elektronicky na adrese reditel@zsrevolucnistribro.cz.

Mgr. Jasmína Vaňková
ředitelka školy